stažuotė

stažuotė
stažuõtė sf. (2) būtino tarnybos laiko reikiamai praktikai įgyti atlikimas: Reikia specialistus siųsti gamybinei stažuotei sp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • stažuotė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Neauditorinio mokymo ar mokymosi forma darbo sąlygomis gilinti praktinį patyrimą, tobulinti kvalifikaciją. Stažuotę kontroliuoja siunčiančioji institucija. Pasibaigus stažuotės laikui vertinamas darbas.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • stažuotė — stažuõtė dkt. Mókslinė, kūrýbinė stažuõtė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • stažuoti — stažuoti, uoja, ãvo intr. DŽ1 atlikti stažuotę, būti stažuotoju. | refl.: Jis stažuojasi chemijos fakultete sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • reglamentuojamas mokymas — statusas Aprobuotas sritis žmogiškųjų išteklių plėtra apibrėžtis Specialus mokymas dirbti pagal tam tikrą profesiją, susidedantis iš kurso (kursų) ir prireikus papildomas profesiniu rengimu, stažuote ar profesine praktika. Profesinio rengimo,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • regulated education and training — reglamentuojamas mokymas statusas Aprobuotas sritis žmogiškųjų išteklių plėtra apibrėžtis Specialus mokymas dirbti pagal tam tikrą profesiją, susidedantis iš kurso (kursų) ir prireikus papildomas profesiniu rengimu, stažuote ar profesine praktika …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • aktualus — aktualus, i Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: aktualùs, aktualìKirčiuotė: 4 Rūšis: nauja žodžio reikšmė Kalbos dalis: būdvardis Kilmė: plg. anglų k. actual: 1. faktinis, tikras(is); 2. dabartinis, dabar esantis. Papildoma informacija:… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”